Biomasa

Výrobou a zpracováváním biomasy se společnost začala intenzivně zabývat již v roce 2008, kdy došlo ke změnám firemní filosofie. Tato směřovala k cílenému009.jpg (1327613 bytes) snižování množství odpadu generovaného nejen při výrobě, ale i při přepravách výrobků klientům.

Snahou byl nulový objem odpadu, kterého se již v roce 2009 podařilo dosáhnout.

Na základě úspěchu z vlastního provozu a subdodavatelského řetězce se rozhodla společnost nabídnout své know-how a služby i mimo svůj vlastní obor podnikání, což se úspěšně podařilo i díky úzké spolupráci s japonskou logistickou společností SUMISHO GLOBAL LOGISTICS EUROPE, která ekologii a snahu o snížení dopadu globálního dodavatelského řetězce považuje za jeden z důležitých aspektů své činnosti.

Na začátku roku 2011 se podařilo úspěšně nastartovat projekt OWWP (One Way Wooden Pallet) jehož cílem je zredukovat objem dřevěného odpadu průmyslových společností optimálnějším zužitkováním jednorázových dřevěných palet a obalových prostředků. Díky faktu, že se jedná v rámci České republiky a Evropy o ojedinělý projekt, získal si brzy silnou podporu a širokou klientskou základnu, která se brzy rozrostla nejen za hranice Plzeňského kraje, ale i republiky.
Drevni-stepka-2.jpg (36208 bytes)
Význam biomasy roste v globálním hledisku s ohledem na snahu zvýšit objem elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Dřevní štěpka se pak řadí k nejkvalitnějším materiálům s vysokou výhřevností. Na rozdíl od standardní biomasy získávané z lesní výroby, je dřevní štěpka generovaná projektem OWWP velmi kvalitní. Tato skutečnost je hlavním důvodem, proč k předním odběratelům patří i největší tuzemské spalovny biomasy v čele s Plzeňskou Teplárenskou a.s. a dalšími subjekty.

Brikety

Stálé rozšiřování nabídky a zároveň poptávky a objemu materiálu ze strany klientů vedlo i k rozšíření technologického parku společnosti. Na konci roku 2012 se podařilo zdvojnásobit výrobu a začít s výrobou briket, které se brzy staly další z nosných činností společnosti.