Brikety

Výrobou briket se společnost začala intenzivně zabývat ve třetím čtvrtletí roku 2011. Jednalo se o historicky zlomový rok, který nejenom přinesl nové projektybrikety-3.jpg (70050 bytes) (OWWP, palety, přeprava), ale i zvýšenou poptávku po ekologických a ekonomických výhodných způsobech vytápění nejen velkých celků, ale i domácností. Výsledkem byla incestice do nových technologických celků a procesů umožňujících efektivní výrobu dřevěných briket.

Cílem bylo nabídnout klientům nejen nové produkty, ale i zajistit druhotné využití přebytků výroby, které díky navýšení objemu výroby, rychle narůstali.

V roce 2012 se podařilo úspěšně nabídnout novou výrobní řadu nejenom jednotlivcům, ale i firmám včetně celonárodních a evropských obchodních řetězců a zajistit tak distribuci tohoto výhodného paliva nejenom
brikety-2.jpg (8970 bytes)regionálně a celorepublikově, ale i celoevropsky.Klienti využívají nejenom možnost nákupu briket za výhodných podmínek, ale přistoupní k dalším projektům společnosti jim pomohl zcela eliminovat dřevěný odpad a náklady spojené s jeho likvidací
.

Díky efektivitě systému tak dochází k radikálnímu poklesu dopadu operací na životní prostředí. Projekt je unikátní a díky úzké spolupráci s japonskou logistickou společností SGL EUROPE, bylo možné tento úspěšný společný projekt exportovat i do zahraničí