Plastové palety

Po úspěšném rozvoji projektu OWWP, věnovaného dřevěným obalům, zahájila společnost projekt nový věnovaný obalům plastovým. Hlavním inisiátorem byli sami klienti společnosti, kteří chtějí úspěchy a úspory generované díky rojektu OWWP promítnout i do dalších oblastí svého podnikání.Plast-palety-1.jpg (9093 bytes)

Díky možnosti zpracovávat oba projekty simultálně je využíváno k dosažení maximální efektivity pečlivě plánovaných synergických procesů nejen mezi jednotlivými typy materiálu, ale i jednotlivými klienty, čímž se mimo jiné snižuje i obsah emisí z přeprav produktů

Zajistitěno je nejen druhotné využití obalů jednorázových, resp. jejich přechod na palety a obaly vícečetně použitelné, ale i druhotné využití palet vratných které již nejsou plně funční..

V roce 2012 se podařilo úspěšně nastartovat projekt OWPP (One Way Plastic Pallet) jehož cílem je zredukovat objem plastového odpadu průmyslových společností optimálnějším zužitkováním plastových palet a obalových prostředků. Díky faktu, že se jedná
Plast-palety-2.jpg (151578 bytes)v rámci České republiky a Evropy o ojedinělý projekt, získal si brzy silnou podporu a širokou klientskou základnu, která se brzy rozrostla nejen za hranice Plzeňského kraje, ale i za hranice republiky.Plast-palety-3.jpg (9261 bytes)

Klienti využívají nejenom možnost nákupu palet za výhodných podmínek, ale projekt jim pomohl zcela eliminovat plastový odpad generovaný právě z využití plastových palet, které jsou čím dál více využívány nejen v rámci Evropy, ale i zámořských přeprav.

Díky efektivitě systému tak dochází k radikálnímu poklesu dopadu operací na životní prostředí. Projekt je unikátní a díky úzké spolupráci s japonskou logistickou společností SGL EUROPE, bylo možné tento úspěšný společný projekt exportovat i do zahraničí