Palety

Výrobou a druhotným zušlechtěním palet se společnost začala intenzivně zabývat na začátku roku 2011, kdy došlo ke změnám firemní filosofie. Tato směřovala k cílenémupalety_AB.jpg (57063 bytes) snižování množství odpadu generovaného nejen při výrobě, ale i při přepravách výrobků klientům.

Cílem bylo nabídnout klientům nejen nové palety a obalové prostředky, ale i zajistit druhotné využití obalů jednoráových, resp. jejich přechod na palety a obaly vícečetně použitelné.

V roce 2011 se podařilo úspěšně nastartovat projekt OWWP (One Way Wooden Pallet) jehož cílem je zredukovat objem dřevěného odpadu průmyslových společností optimálnějším zužitkováním jednorázových dřevěných palet a obalových prostředků. Díky faktu, že se jedná v rámci České republiky a Evropy o ojedinělý projekt, získal si brzy silnou podporu a širokou klientskou základnu, která se brzy rozrostla nejen za hranice Plzeňského kraje, ale i republiky.
0241.jpg (1374650 bytes)Klienti využívají nejenom možnost nákupu palet za výhodných podmínek, ale projekt jim pomohl zcela eliminovat dřevěný odpad a náklady spojené s jeho likvidací
.

Díky efektivitě systému tak dochází k radikálnímu poklesu dopadu operací na životní prostředí. Projekt je unikátní a díky úzké spolupráci s japonskou logistickou společností SGL EUROPE, bylo možné tento úspěšný společný projekt exportovat i do zahraničí